Kontinuálne vzdelávanie v medicíne a farmácii

Vyberte si do ktorej skupiny patríte a my prispôsobíme obsah presne pre Vás.

Šípka, ktorá po kliknutí zoscrolluje stránku na sekciu podujatí

Zdravotníci

Odborná zdravotnícka verejnosť

Ilustrácia zdravotníkaŠípka, ktorá po kliknutí načíta podstránku zdravotníci

Verejnosť

Verejnosť zaujímajúca sa o zdravotnícku problematiku

Ilustrácia človeka, ktorý predstavuje verejnosťŠípka, ktorá po kliknutí načíta podstránku verejnosťLink text

Spoločnosti

Sponzori, firemní klienti, spolupracujúce subjekty

Ilustrácia človeka, ktorý predstavuje spoločnosťŠípka, ktorá po kliknutí načíta podstránku spoločnostiLink text

FARMI-PROFI je partnerom v raste a napredovaní každého zdravotníckeho pracovníka

Spoločnosť FARMI - PROFI sa zaoberá komplexnou organizáciou vzdelávacích podujatí v medicíne a farmácii už od roku 2006. 

Viac o FARMI-PROFI
Ilustrácia znázorňujúca skupinu ľudí

Prečo FARMI-PROFI ?

Od roku 2006 s Vami na jednej lodi v snahe rozvíjať celoživotné postgraduálne vzdelávanie.

111

úspešných konferencií

Priestor na zdieľanie, obohacovanie, prezentovanie a vstrebávanie dôležitých medicínskych informácií

4500+

úspešných seminárov

Regionálne stretnutia uskutočňované v rozličných mestách SR

160 000+

účastníkov podujatí

Hojná účasť na našich podujatiach, pozitívna spätná väzba.

225

AD testov

Preverenie nadobudnutých znalostí, získanie kreditov

Ilustrácia znázorňujúca skupinu ľudí pred monitorom

MEDITREND - elektronické vzdelávanie pre lekárov, sestry a farmaceutov

Na meditrend.sk nájdete odpovede na svoje otázky z oblasti medicíny, farmácie a psychohygieny. 

Najnovšie články

Dôverujú nám